Tilbake

Minnespillet

Minnespillet handler om å finne to like kort, samtidig som man lærer ordet ved å se på kortet, se ordbildet og høre ordet.

Minnespillet - BarneApps AS

Mer om Minnespillet

Det kan beskrives som billed-lotto for iPad og iPhone. Over 100 flotte ord alltid i tilfeldig rekkefølge.

Minnespillet er utviklet med tanke på å stimulere kortidsminne hos barn mellom 2 og 4 år og for barn med spesielle innlæringsbehov.

Minnespillet er laget med tanke på at barna kan få en stimulerende og lærerik leke, mens foreldre får en velfortjent pause med god samvittighet!

Vi deler våre inntekter med Downs Syndrome Education International. Alle som kjøper Appen, bidrar til å bedre forholdene for psykisk utviklingshemmede barn.

iPad bilde 1 iPad bilde 2 iPad bilde 3 iPad bilde 4 iPad bilde 5